Stefan Jäger Archiv

Tschene, Kirchenweihe

Aus Archiv
Wechseln zu:Navigation, Suche


Tschene - Kirchenweihe
Einstufung
Katalognummer: 1363
Oberkategorie Das religiöse Leben
Kategorie Christliche Darstellungen
Unterkategorie Heiland
Bilddaten
Entstehungsjahr
Breite
Höhe
Maltechnik
Signatur keineBildbeschreibung

                     D.Á.            J.Kr.

Ezen templom építtetett az Isten discőségére Szt. Ágoston püspök (augusztus hó 28-án) tiszteletére
és a róm. katholikus hívek buzgalmára az 1895–1896-ik években tekintetes Chemez János Csenei járás főszol-
gabírájának kezdeményezése és az összes csenei intelligentia közreműködése folytán, a hívek adakozásából
és Méltóságos és Főtisztelendő cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor püspök úr bőkezűségéből.

E templom felépítéséhez segédkézet nyujtottak: Bobda és Öregfalu gör. kel. román,
Németh- és Szerb-Csene gör. kel. Szerb, a csenei izraelita, azután Gyertyámos, Aurelháza,
Újvár, Csatád és Billéd községek róm. kath. lakosai.

                        Ez idő szerint volt:

 1. Római pápa: XIII-ik Leó Ő Szentsége.
 2. Magyarország Apostoli királya: 1-ső Ferencz József Ő Felsége.
 3. Ministerelnők: Bánffy Dezső Ő Nagyméltósága.
 4. Magyarország herczegprimása: Vaszary Kolos Ő Eminentiája
 5. Torontálmegye főispánja: zombori Rónay Jenő Ő Méltásaga
 6. Torontálmegye alispánja: Szamos-ujvári-németi Daniel László
 7. Torontálmegye főjegyzője: Dr. Dellimanics Lajos
 8. Csene járás főszolgabírája és szolgabírája: Chemez János, Uzbasich Gáspár
 9. Járási orvos: Dr. Kassovicz Henrik.
 10. Kőrorvos: Dr. Frankl Adolf.
 11. Járási írnok: Schannen Károly.
 12. A hitközség plébánosa: Maderlik Antal.
 13. A hitközség kántor-tanítója: Dittrich József.
 14. H. Csene kőzség bírája: Vuchetich Ferencz.
 15. H. Csene község jegyzője: Kelemen Kristóf Márton.
 16. Szerb. Csene kőzség bírája: Pavlov Vasza.
 17. Szerb. Csene község jegyzője: Milovátz Jenő.

                                    A hitkőzséget 1436 római katholikus lakja.
Áldás Hazánkra, Béke Ès Egyetértés A Nemzetiségek Között.

             Kelt Csenén, 1895. év augusztus hó 18-án.

    …………………………………    …………………………………    …………………………………
        H. Csene kőzség birája                        rom. kath. plébános                         járási főszolgabíró

    …………………………………    …………………………………    …………………………………
        H. Csene község jegyzője                    főszolgabírája (?)                            járási szolgabíróbr
    …………………………………
        Szerb. Csene kőzség birája
    …………………………………
        Szerb. Csene kőzség birája

                                                                                     Készítette: Jäger István polg. isk. II. osztály tanuló


Übersetzung

                Gelobt sei Jesus Christus!

Diese Kirche wurde zum Ruhm Gottes, zu Ehren des Bischofs St. Augustin (28.August) durch
den Eifer der römisch katholischen Gläubigen in den Jahren 1895-1896 errichtet, auf Anregung des
wohlgeborenen Oberstuhlrichters des Kreises Tschene, János Chemez und der Mitwirkung der gesamten
Intelligenz, der Freigiebigkeit der Gläubigen und der Großzügigkeit des würdevollen und wohlehrwürdigen
Bischofs Alexander Dessewffy von Csernek und Tarkeő.

Zur Errichtung dieser Kirche haben auch folgende Einwohner einen Beitrag geleistet: die
griechisch-orthodoxen Rumänen aus Bobda und Pustiniş, die griechisch- orthodoxen Serben aus
Deutsch- und Serbisch-Tschene, die tscheneer Israeliten, sowie die römisch-katholischen aus
Gertianosch, Aurelheim, Neuburg, Lenauheim und Billed.

                        In dieser Zeit waren:

 1. Papst in Rom……Seine Heiligkeit Papst von Rom Leó der XIII.
 2. Apostolischer König von Ungarn……Seine Majestät Franz Joseph der I.
 3. Ministerpräsident……Seine Exzellenz Dezső Bánffy.
 4. Herzogprimas von Ungarn……Hochwürdiger Herr Vaszary Kolos.
 5. Obergespan des Komitats Torontál…… Seine Hochwürden Jenő Rónay von Zombor.
 6. Vizegespan des Komitats Torontál…… László Daniel von Szamos-ujvár-németi.
 7. Obernotar des Komitats Torontál……Dr. Lajos Dellimanics.
 8. Oberstuhlrichter und Stuhlrichter des Cseneer Bezirks…János Chemez,…Gáspár Uzbasich
 9. Bezirksarzt……Dr. Henrik Kassovicz
 10. Gemeindearzt……Dr. Adolf Frankl
 11. Bezirksgerichtsschreiber……Károly Schannen
 12. Pfarrer der Kultusgemeinde……Antal Maderlik
 13. Kantorlehrer der Kultusgemeinde……József Diettrich
 14. Richter der kroatischen Gemeinde Tschene……Ferencz Vuchetich
 15. Notar der kroatischen Gemeinde Tschene……Márton Kristóf Kelemen
 16. Richter der serbischen Gemeinde Tschene……Vasza Pavlov
 17. Notar der serbischen Gemeinde Tschene……Jenő Milovátz

                                    die 1436 röm. kath. Bürger der Glaubensgemeinschaft
Segen für unser Land, Frieden und Verständigung zwischen den ethnischen Gruppen

             Tschene, 18. August 1895

    …………………………………     …………………………………     …………………………………
    Richter der kroatischen Gemeinde Tschene        Pfarrer der röm.-kath. Kultusgemeinde              Oberstuhlrichter
    …………………………………    …………………………………    …………………………………
    Notar der kroatischen Gemeinde Tschene                                                                                     Stuhlrichter
    …………………………………
    Richter der serbischen Gemeinde Tschene
    …………………………………
    Notar der serbischen Gemeinde Tschene

                                                                                     Erstellt: Stefan Jäger, Bürgerschule, Schüler der II. Klasse;


Bibliografie zum Bild

Reproduktion