Stefan Jäger Archiv

Stefan Jäger

Aus Archiv
Wechseln zu:Navigation, Suche


Bibliografie
Artikel Nummer: 0583
ISBN 973-9496-89X.jpg
Autor Name: Hans Schulz ,
Maria Schulz
Titel des Artikels : Stefan Jäger
Untertitel des Artikels: Monografie
Verlag: Editura Marineasa
Erscheinungsort: Temeschburg
Jahr: 1999
Seiten: 64 + Bildanhang
ISBN: ISBN:973-9496-89X
* [[Hans Schulz]], [[Maria Schulz]]: [[ART:0583 - Stefan Jäger|<i>Stefan Jäger</i>. Monografie]]. Editura Marineasa, Temeschburg 1999, ISBN 973-9496-89X

Cuvânt înainte

Ideea scrierii acestei cărți a apărut imediat dupǎ moartea pictorului, când soțul meu, profesor începător la Liceul Teoretic Jimbolia și proaspăt absolvent al Institutului de Arte Plastice, s-a situat printre inițiatorii înființării Casei Memoriale Stefan Jäger, alǎturi de profesorul Hans Karl Gross și de profesorul Hans Bräuner. Evenimentul s-a petrecut la 31 mai 1969. Au desfășurat diferite activități. În 1977 au realizat o expoziție comemorativǎ în care au prezentat 61 de lucrări adunate din colecții particulare. Expoziția comemorativă a fost urmată de un simpozion unde profesorul Schulz a prezentat un material despre viața șij opera lui Stefan Jäger. În anii urmǎtori, a completat materialul teoretic. A străns multe obiecte care i-au aparținut pictorului, reproduceri după lucrările maestrului, dar a neglijat publicarea lor într-o carte, ocupat fiind sǎ urmeze cursurile Facultǎții de Muzeografie din cadrul Academiei de Arte Frumoase din București. în 1977, cu prilejul expoziției comemorative, s-a făcut un film documentar care a fost prezentat în Germania.
A reluat ideea scrierii cǎrții la îndemnul prietenilor care ştiau cǎ el deține multe date şi lucruri pe care nimeni nu le-ar putea face cunoscute publicului. Nici cartea de față nu poate cuprinde tot ce știe şi ne poate spune despre Stefan Jäger, dar, dacǎ Divinitatea ne va ajuta, vom continua. Încǎ din copilǎrie profesorul Schulz l-a cunoscut pe maestru, pe când copilul Hans se juca în curtea și pe acoperijul beciului de lângǎ atelierul pictorului împreună cu prietenul lui, Hans Jost, privindu-1 pe fereastrǎ cum picteazǎ pânǎ când maestrul, supǎrat, le spunea: "Hannes, geht spielen auf die Strasse". Prima casetǎ și paletǎ de picturǎ pe care a avut-o a fost primitǎ în dar de la maestrul Stefan Jäger și a considerat-o tot timpul cel mai frumos și valoros dar pe care 1-a putut primi.
De asemeni, el a cunoscut prietenii, obiceiurile şi cea mai mare parte a tablourilor pictate de maestru, precum şi casa, atelierul și locurile unde a trăit și a creat pictorul. Știe că la unele tablouri ținea foarte mult și pe acelea le-a semnat cu numele întreg, pe cele pe care le aprecia mai puțin le-a semnat cu initiale iar altele sunt nesemnate. La unele tablouri a lucrat foarte mult, a făcut multe schițe pentru un tablou. Mai știe cǎ din cauza lipsurilor materiale a fost nevoit uneori să taie și să repicteze pânzele. Tot el deține și o mulțime de schițe ale ramelor pe care pictorul și le-ar fi dorit pentru tablouri.
Primele tablouri pe care le-a vǎzut în casǎ au fost cele pictate de Stefan Jäger, iar tatǎl lui, regretatul învǎțător Johann Schulz, și soția sa, Margit Schulz (născută Kubicek), au fost mari admiratori ai artei maestrului. Din cauza politicii de după 1944, au ratat achizitionarea tabloului de mari dimensiuni Deportarea, pe care pictorul 1-a tăiat, refolosind pânza.
Vǎ veți întreba: de ce în limba românǎ? Existǎ și versiunea în limba germană, dar, fiindcă sunt totuși publicate două lucrări în această limbă, pe când în românește nu s-a publicat nimic, iar vizitatorii muzeului și elevii noștri au dovedit că doresc să cunoască mai multe despre viața și activitatea marelui pictor, sperăm să le venim în întâmpinare cu ceea ce reușim să expunem aici în limba română.
Am reluat tot materialul împreună și am vorbit despre tablouri, grupându-le dupǎ subiect, le-am menționat după titlul pe care 1-au dat proprietarii sau muzeografii, le-am analizat din punctul de vedere al specialistului, lăsând posibilitatea cititorului sau privitorului să-și exprime propriile judecăți de valoare.
Ne pare rău că nu reușim să introducem în această carte șij alte capitole sau mai multe reproduceri, dar, din subiectele tratate și din tablourile create de pictor, noi le-am selecționat pe cele avute la indemână și considerate de noi reprezentative.
Lucrarea noastră vă prezintă pe scurt principalele etape ale vieții pictorului, opera lui, grupată în câteva capitole, și o scurtă analiză a tehnologiei alcătuirii structurilor compoziționale, a ritmului, a mișcării, a realizării armoniei.
Un capitol foarte important al operei lui Stefan Jäger, pe care n-am reușit să-1 introducem în carte, a fost cel intitulat de noi Subiecte religioase. Rămân, ca speranțe de viitor, această temă și altele.

Profesor Maria Schulz

Cuprins

Cuvânt înainte / 5
Biografie / 9
I. Tablouri cu subiect istoric / 13
II. Peisajele / 19
III. Scene de muncă / 28
IV. Naturi statice / 33
V. Obiceiuri / 37
VI. Piața / 40
VII. Portretul / 42
VIII. Jocuri de copii / 45
IX. Structuri compoziționale / 48
Activitäti comemorative / 51
Lista reproducerilor / 54
Zeittafel / 58


Reproduktionen